Goed doel

Het goed doel: kinderkankerfonds

Thuis zijn is waar zieke kinderen in het ziekenhuis naar verlangen. Voor zieke kinderen in het ziekenhuis is het verlangen om naar huis te gaan allesoverheersend. Thuis zijn, veilig en geborgen, bij hun ouders, broers en zussen, vriendjes en familie.

Om "thuis zijn" mogelijk te maken, hebben we het thuiszorgproject Koester opgezet. De passende naam KOESTER is een letterwoord voor Kinder Oncologische Eenheid voor Specifieke Thuiszorg en Rehabilitatie.
Werking: Vier verpleegkundigen zijn in een beurtrol 24 uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar om thuiszorg te geven en/of te organiseren. Deze verpleegkundigen kennen de kinderen al van in het ziekenhuis. Op vraag van arts en familie geven zij zorg aan huis.
Vormen van zorg:

 

* Curatieve zorg - zorg voor kinderen in behandeling: katheterzorg, intraveneus toedienen van antibiotica, beschikbaar stellen van nodig medisch materiaal... Thuiszorg kan ook omvatten: het aanleren van bepaalde handelingen aan thuisverpleegkundigen, overleg met de huisarts...

* Palliatieve zorg - zorg voor stervende kinderen: comfort bieden en pijncontrole, psychologische ondersteuning... Ook hier wordt nauw samengewerkt met de huisarts en thuisverpleegkundigen.

* Postpalliatieve zorg - zorg na overlijden: opvang en begeleiding van een gezin na het overlijden. Voor deze gezinnen organiseren we tweemaal per jaar ook een lotgenotencontact.

Het Koesterteam:

 

* Vier verpleegkundigen: Marie Jeanne De Clercq, Roos Van Boxstael, Annemie Van Puyvelde en Kristin Mattheeuws vormen de brug tussen het ziekenhuis en de thuissituatie. Ze zijn altijd bereikbaar en bieden curatieve, palliatieve en post-palliatieve zorg.

 

* De kinderoncologen: superviseren alle activiteiten.

* De kinderpsychologen: zorgen voor psychologische opvang en begeleiding.

* De sociaal verpleegkundige: biedt hulp bij administratieve aanvragen zoals verhoogde kinderbijslag, loopbaanonderbreking, palliatieve vergoeding e.a.

 

Bezoek het kinderkankerfonds